Formularz
BioTrendy ecommerce marketplace
Nazwa stronyBioTrendy ecommerce marketplace
KategoriaZdrowie
Adres stronyhttp://www.biotrendy.pl/
Opis stronyBioTrendy to platforma ecommerce marketplace dla produktów zrównoważonych.
Pelen opis stronyPodążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju może wiązać się z wyzwaniami społecznymi, które dotyczą prawa międzynarodowego i krajowego, planowania miejskiego i transportu, zarządzania łańcuchem dostaw, lokalnego i indywidualnego stylu życia oraz etycznego konsumeryzmu. Sposoby na życie w sposób bardziej zrównoważony mogą przybierać różne formy, takie jak: Reorganizacja warunków życia (np. ekowioski, eko-miasta). Przewartościowanie sektorów gospodarki (permakultura) lub praktyk zawodowych. Wykorzystanie nauki do rozwoju nowych technologii (zielone technologie, odpowiednie technologie, energia odnawialna oraz zrównoważona energia rozszczepienia i syntezy jądrowej) projektowanie systemów w sposób elastyczny i odwracalny. Dostosowywanie indywidualnego stylu życia do ochrony zasobów naturalnych. Pomimo rosnącej popularności stosowania terminu "zrównoważony rozwój", możliwość osiągnięcia przez społeczeństwa ludzkie równowagi ekologicznej była i jest nadal kwestionowana - w świetle degradacji środowiska, utraty bioróżnorodności, zmian klimatycznych, nadmiernej konsumpcji, wzrostu populacji oraz dążenia społeczeństw do nieograniczonego wzrostu gospodarczego w zamkniętym systemie.