Formularz
buhalterin?s apskaitos paslaugos
Nazwa stronybuhalterin?s apskaitos paslaugos
KategoriaReklama
Adres stronyhttps://bfcentras.lt/buhalterines-apskaitos-paslaugos/
Opis stronyKvalifikuotą finansinink? pagalbą J?s? verslui.
Pelen opis stronyKvalifikuotą finansinink? pagalbą J?s? verslui. ?mon?s buhalterin?s apskaitos tvarkymą nuo pirmini? apskaitos dokument? ?forminimo iki finansin?s atskaitomyb?s sudarymo. KOD?L VERTA RINKTIS MUS? Mes siekiame, kad m?s? turima kompetencija ir patirtis leist? m?s? klientams efektyviai valdyti savo verslą bei pad?t? jiems siekti ekonomin?s s?km?s. Mums svarbu savo kasdieniu atsakingu darbu kurti prid?tinę vertę savo partneriams, klientams. Apskaitos paslaugos teikiamos nuotoliniu b?du visoje Lietuvoje. Orientacija ? atlikt? darb? kokybę. Individualus d?mesys kiekvienam klientui, ?sigilinant ? veiklos specifiką. Kaina nustatoma atsižvelgiant ? kliento poreikius, individualiai ir bendru susitarimu. M?s? darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo sutartis. Už savo darbą prisiimame visišką atsakomybę. M?s? paslaugos apdraustos Profesin?s civilin?s atsakomyb?s draudimu! M?s? darbuotojai ? aukštos kvalifikacijos specialistai nuolat keliantys savo profesinę kvalifikaciją, tobulinantys profesines žinias.